Second Term ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် သက်တမ်းတွင် အစည်းအဝေးအမျိုးအစားအလိုက် ကျင်းပခဲ့မှုအခြေအနေ
စဉ် အစည်းအဝေးအမျိုးအစား ကျင်းပခဲ့သည့် အကြိမ်ရေ ကျင်းပခဲ့သည့် ရက်ပေါင်း
ပုံမှန်အစည်းအဝေး 20 92
အထူးအစည်းအဝေး 2 5
အရေးပေါ်အစည်းအဝေး 3 6
တံခါးပိတ်အစည်းအဝေး 0 0
ပေါင်း 25 103
Second Term ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်မှုအခြေအနေ
အစည်းအဝေး ရက်ပေါင်း ကျင်းပသည့်နေ့ ကျင်းပသည့်ရက်
First Regular 10 ပထမနေ့ 08-02-2016
ဒုတိယနေ့ 25-02-2016
တတိယနေ့ 26-02-2016
စတုတ္ထနေ့ 24-03-2016
ပဉ္စမနေ့ 25-03-2016
ဆဋ္ဌမနေ့ 28-03-2016
သတ္တမနေ့ 29-03-2016
အဋ္ဌမနေ့ 01-04-2016
နဝမနေ့ 04-04-2016
ဒသမနေ့ 05-04-2016
Second Regular 4 ပထမနေ့ 12-07-2016
ဒုတိယနေ့ 13-07-2016
တတိယနေ့ 14-07-2016
စတုတ္ထနေ့ 15-07-2016
Third Regular 4 ပထမနေ့ 19-09-2016
ဒုတိယနေ့ 20-09-2016
တတိယနေ့ 21-09-2016
စတုတ္ထနေ့ 22-09-2016
Emergency (1/2016) 4 ပထမနေ့ 05-12-2016
ဒုတိယနေ့ 06-12-2016
တတိယနေ့ 07-12-2016
စတုတ္ထနေ့ 08-12-2016
Fourth Regular 3 ပထမနေ့ 05-01-2017
ဒုတိယနေ့ 06-01-2017
တတိယနေ့ 09-01-2017
Fifth Regular 4 ပထမနေ့ 20-03-2017
ဒုတိယနေ့ 21-03-2017
တတိယနေ့ 22-03-2017
စတုတ္ထနေ့ 23-03-2017
Sixth Regular 3 ပထမနေ့ 06-06-2017
ဒုတိယနေ့ 07-06-2017
တတိယနေ့ 08-06-2017
Emergency (1/2017) 1 ပထမနေ့ 07-07-2017
Seventh Regular 4 ပထမနေ့ 28-08-2017
ဒုတိယနေ့ 29-08-2017
တတိယနေ့ 30-08-2017
စတုတ္ထနေ့ 31-08-2017
Eighth Regular 5 ပထမနေ့ 04-12-2017
ဒုတိယနေ့ 05-12-2017
တတိယနေ့ 06-12-2017
စတုတ္ထနေ့ 07-12-2017
ပဉ္စမနေ့ 08-12-2017
Ninth Regular 4 ပထမနေ့ 26-03-2018
ဒုတိယနေ့ 28-03-2018
တတိယနေ့ 29-03-2018
စတုတ္ထနေ့ 30-03-2018
Tenth Regular 4 ပထမနေ့ 28-05-2018
ဒုတိယနေ့ 29-05-2018
တတိယနေ့ 30-05-2018
စတုတ္ထနေ့ 31-05-2018
Emergency (1/2018) 1 ပထမနေ့ 18-06-2018
Eleventh Regular 7 ပထမနေ့ 17-09-2018
ဒုတိယနေ့ 18-09-2018
တတိယနေ့ 19-09-2018
စတုတ္ထနေ့ 20-09-2018
ပဉ္စမနေ့ 21-09-2018
ဆဋ္ဌမနေ့ 24-09-2018
သတ္တမနေ့ 25-09-2018
Twelfth Regular 5 ပထမနေ့ 12-12-2018
ဒုတိယနေ့ 13-12-2018
တတိယနေ့ 14-12-2018
စတုတ္ထနေ့ 17-12-2018
ပဉ္စမနေ့ 18-12-2018
Thirteenth Regular 4 ပထမနေ့ 08-02-2019
ဒုတိယနေ့ 11-02-2019
တတိယနေ့ 13-02-2019
စတုတ္ထနေ့ 14-02-2019
Fourteenth Regular 4 ပထမနေ့ 02-04-2019
ဒုတိယနေ့ 03-04-2019
တတိယနေ့ 04-04-2019
စတုတ္ထနေ့ 05-04-2019
Fifteenth Regular 4 ပထမနေ့ 10-06-2019
ဒုတိယနေ့ 11-06-2019
တတိယနေ့ 12-06-2019
စတုတ္ထနေ့ 13-06-2019
Special (1/2019) 3 ပထမနေ့ 08-07-2019
ဒုတိယနေ့ 09-07-2019
တတိယနေ့ 10-07-2019
Sixteenth Regular 6 ပထမနေ့ 17-09-2019
ဒုတိယနေ့ 18-09-2019
တတိယနေ့ 19-09-2019
စတုတ္ထနေ့ 20-09-2019
ပဉ္စမနေ့ 23-09-2019
ဆဋ္ဌမနေ့ 24-09-2019
Seventeenth Regular 5 ပထမနေ့ 16-12-2019
ဒုတိယနေ့ 17-12-2019
တတိယနေ့ 18-12-2019
စတုတ္ထနေ့ 19-12-2019
ပဉ္စမနေ့ 20-12-2019
Eighteenth Regular 5 ပထမနေ့ 17-02-2020
ဒုတိယနေ့ 18-02-2020
တတိယနေ့ 19-02-2020
စတုတ္ထနေ့ 20-02-2020
ပဉ္စမနေ့ 21-02-2020
Special (1/2020) 2 ပထမနေ့ 18-05-2020
ဒုတိယနေ့ 19-05-2020
Nineteenth Regular 4 ပထမနေ့ 22-06-2020
ဒုတိယနေ့ 23-06-2020
တတိယနေ့ 24-06-2020
စတုတ္ထနေ့ 25-06-2020
Twentieth Regular 3 ပထမနေ့ 02-09-2020
ဒုတိယနေ့ 03-09-2020
တတိယနေ့ 04-09-2020
ပေါင်း 103