ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း(အကျဉ်း)

အမည်
၊ U Kyaw Mya
လူမျိုး/ဘာသာ
၊ ဗမာ+ရခိုင်/ဗုဒ္ဓ
မွေးသက္ကရာဇ်
၊ 1948-12-23
ပညာအရည်အချင်း
၊ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(သမိုင်း)
ကိုယ်စားပြုပါတီ
မဲဆန္ဒနယ်
၊ နောင်ချိုမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
အမည်
၊ U Kwon Hla San
လူမျိုး/ဘာသာ
၊ ပအိုဝ်း/ဗုဒ္ဓ
မွေးသက္ကရာဇ်
၊ 1977-07-02
ပညာအရည်အချင်း
၊ B.A(Geog)
ကိုယ်စားပြုပါတီ
မဲဆန္ဒနယ်
၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
အမည်
၊ U Sai Lone Seng
လူမျိုး/ဘာသာ
၊ Shan/Buddha
မွေးသက္ကရာဇ်
၊ 1947-04-18
ပညာအရည်အချင်း
၊ B.Sc(Math.), Dip.Ed
ကိုယ်စားပြုပါတီ
မဲဆန္ဒနယ်
၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
အမည်
၊ U Sai Kham Mark
လူမျိုး/ဘာသာ
၊ Shan/Buddha
မွေးသက္ကရာဇ်
၊ 1948-12-13
ပညာအရည်အချင်း
၊ B.A(Myanmar), H.G.P
ကိုယ်စားပြုပါတီ
မဲဆန္ဒနယ်
၊ လားရှိုးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)