ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း(အကျဉ်း)

U Sai Lone Seng
U Sai Kham Mark
U Sai Tun Yin
U Khun Thein Maung
Dr. Tun Aung
U Aung kyi Win
U Thaung Shwe
U Myat Soe
U Aung Kyaw Nyunt
U Myint Soe Naing
Daw Aye Cho Sein
U Arpyar Han
Sao Aung Myat
U Htoo Ko Ko
U Ko Ko
U Thein Tun
U Khun Aye Maung
U San Lwin
U Khun Hla Thein
U Khun Maung Pal
U Khun Hla San
U Khun Aung Naing Oo
U Khun Degaul
U Sai Ba Oo
U Sai Latte
U Sai Thurain Oo
U Sai Moon(or) U Sai Kyaw Htun
U Sai Nu
Daw Nang Skemore
U Sai Kyaw Zaya
U Sai Htun Myint
U Sai Kan
U Sai Hsan Hlaine
U Sai Moon Hlaine
U Sai Pan
Daw Nang Kham Paine
U Sai Eaik Aye
U Sai Lwin
U Saw Lon
U Sai Maung Gyi
U Sai Soe Htike
U Khun Han Thein Oo
U Sai Moe Kyi
U Sai Aung Kham
U Sai Kyu
U Sai San Aye
U Sai Eik Paung
U Sai San Sein
U Sai Tun Tun Lwin
U Sai San Pe
U Sai Lao Kham
U Sai Kham Kyaw
U Sai Than Maung
U Sai Naw Kham
U Sai Sein Win
U Kyaw Mya
U Sai Ba Tun
U Zaw Oo
Daw Nan Kham Aye
U Khin Zaw Win
U Sai San Kowl
U Zaw Zaw
U Thant Zin Oo
Dr. Myo Tun
U Tun Yin
Daw Nan Ngwe Ngwe
U Kain Mai
U Sai Tin Oo
U Kyaw Myint
U Sai Sar Lu
U Myint Lwin
U Pal Shout chain (or) Bay Shaw Chain
U Myin Shaw Chan (or) Myi Shot Chan
U Wai Shot Yin
U Kyauk Tel Chan
U Khun Tun Lu or U Tun Lu
U Sai Hla Phay
U Maung Kyaw
U Aung Tun
U Main Ohn Khaing
U Eaik Kha
U Khun Tun
Daw Mar Yee
U Arr Phar
U Sai Mounk
U Yar Koak
D Nan Kein Kham
U Sai Sham
U Sai Lone
U Yaw Ba
U E Shar Hmwe
U Sai Hla Win
U Saw Mu Lar
U Sai Win Myat Oo
Daw Tin May Tun
U Tu Maung
U Nyunt Win
U Maw Shae
U Sai In
Daw Nan Mya Mya Lwin
U Duwa Zouk Daung
U Lorraine
U Naing Win
U Shar Mwe Hla Shan
U Won Hsan(or) Yaw Wi
U Peter Thaung Sein
U Win Myint
Colonel Aung Thu
Major. Soe Thura
Major. Saw Sein Kyaw
Major. Thein Zaw Oo
Major. Myo Zaw Oo
Major. Than Lwin
Major. Moe Kyaw
Major. Soe Thu Htun
Captain. Ye Naing Oo
Major. Aung Naing Htun
Major/Captain. Maung Maung Lwin
Major/Captain. Thet Zaw Htun
Major/Captain. Myint Moe Aung
Major/Captain. Mya Khaing
Major/Captain. Min Nay Chi Lynn
Major/Captain. Aung Aung
Major/Captain. Thant Zin Oo
Major/Captain. Thaung Hlaing
Major Nyi Nyi Min
Captain. Thet Lwin Oo
Captain. Min Htet
Captain. Aung Kyaw Myint Win
Captain. Zayar Lynn
Captain. Yee Mon
Captain. Aung Thu Win
Captain. Kyaw Thu Yin
Captain. Thi Han Htun Myat
Captain. Myo Min Htun
Captain. Zaw Zaw Oo
Captain. Aye Min Htike
Captain. Htun Lynn Maung
Captain. Hlaing Myo Min
Captain. Kyaw Zin Phyoe
Captain. Zayar Moe
Captain.Sithu Kyaw
Captain.Kyaw Nay Han
U Sai Lwin