ပထမအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) U Sai Lone Seng (ကျိုင်းတုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)) President
(ခ) U Sai Kham Mark (လားရှိုးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)) Vice President